Programmamanagement

Programmamanagement bij een complexe opgave. Beeld: Ivar Zantinge

Wundershift ondersteunt organisaties bij het inrichten en uitvoeren van programmamanagement bij complexe opgaves waarin verschillende partijen een actieve rol spelen. We werken zowel voor individuele organisaties die een rol spelen in een complexe opgave als voor samenwerkingsverbanden waar meerdere organisaties bij betrokken zijn.

Nadat uw opgave is gedefinieerd en georganiseerd en uw samenwerkingsverband is opgezet, komt het aan op datgene waar het uiteindelijk allemaal om gaat: het realiseren van uw opgave. In een multipartijen-omgeving waar verschillende belangen spelen en alle betrokken partijen per definitie een ‘dubbele agenda’ hebben (van hun eigen organisatie en van het samenwerkingsverband) is het boeken van vooruitgang een opgave op zichzelf. 

Programmamanagement bij een complexe opgave. Beeld: Daniëlle de Lange

Wij helpen onze opdrachtgevers bij het houden van overzicht, het bewaken van voortgang, het aansporen van deelnemers, het organiseren van bijeenkomsten en voortgangssessies op deelopgaves en ultimo het realiseren van de opgave. Taak voor taak, mijlpaal voor mijlpaal. Onze onafhankelijke rol in het proces waarborgt een apolitieke benadering en een professionele aanpak waar alle deelnemers van profiteren. In professionele samenwerkingsverbanden is Wundershift als een vis in het water om uw succes te waarborgen.

In onze rol als programmamanager helpen wij onder meer bij:

  • Het behouden van overzicht door middel van een uitgebreide archieffunctie, het vastleggen van overleggen, besluiten en ideeën, het bijhouden van takenlijsten, mijlpalenplanningen en het maken van voortgangsrapportages voor alle deelnemers

  • Het organiseren van overleggen en structuren om effectief te kunnen samenwerken

  • Het monitoren van voortgang, het mobiliseren van progressie door individuele deelnemers en het bewaken van de tijdslijn

  • Het waarborgen van een motiverende en energieke samenwerkingscultuur  

  • Het interveniëren om bij te sturen waar nodig

Graag horen we meer over de opgave waar u aan werkt.

Op onze beurt vertellen we u graag meer over onze aanpak. Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs voor een gesprek (live of digitaal).