Praktijk voor Werkomgeving

Van beheer naar waarde

Het managen van werkomgevingen en daaraan gekoppelde diensten is nog nooit zo dynamisch geweest. Lange periodes van thuiswerken hebben geleid tot nieuwe inzichten, nieuwe kansen en nieuwe bedreigingen. De waarde die organisaties en gebruikers aan de werkomgeving toekennen is toegenomen. En daarmee ook de verwachtingen. 

De Praktijk voor Werkomgeving van Wundershift stelt de waarde van de werkomgeving voor mens, omgeving en aarde centraal. We hebben ruime (internationale) ervaring aan zowel opdrachtgever- als opdrachtnemerszijde. We combineren dat met het gedachtegoed van Wundershift over onder meer sociale innovatie, strategic sourcing, waardecreatie, samenwerking en (relationeel) contracteren.

Wij gebruiken al onze kennis en ervaring om werksystemen te ontwerpen en transformeren en daarmee werkomgevingen vol waarde te creëren. Graag leggen we u uit hoe we dat doen.

Een greep uit onze expertise

Waardegerichte transformatie

De Praktijk voor Werkomgeving richt zich door middel van sociale innovatie op de transformatie van beheeromgeving naar waardeomgeving. Door een nieuwe omgeving in te richten, met de daarbij behorende condities, connecties en competenties, maakt uw organisatie zich toekomstbestendig. Uniek in onze werkwijze is dat wij daarbij de sustainable development goals (SDG’s) structureel betrekken.

Strategievorming en -executie

Wij borgen de waardegerichte aanpak in uw strategie. Onder meer door het vormen van visie en strategie, het inrichten en organiseren van besluitvorming(processen), het uitvoeren van marktverkenningen, het ontwikkelen en uitrollen van go to market strategie en groeistrategie en het opstellen en aansturen van de strategische planning.

Ontwerp en configuratie van werksystemen

De Praktijk voor Werkomgeving ontwerpt en implementeert werksystemen. Denk hierbij aan procesoptimalisaties en het inrichten van proces ketens en -huizen binnen uw werkomgeving. We doen dit met behulp van beproefde methodieken gebaseerd op systeemdenken, waardedenken en human centered design.

Bedrijfskundige vraagstukken

Ook bedrijfskundige vraagstukken rond besturing, aansturing en uitvoering van uw primaire en secundaire processen zijn bij ons in goede handen. Onze mensen zijn bedreven in bedrijfskundige interventies en transformaties en het managen van programma’s op het gebied van innovatie & digitalisering. 

Sourcing & samenwerking

De Praktijk voor Werkomgeving ontwerpt en implementeert sourcingstrategie, maakt make or buy-analyses, en adviseert over M&A. We ontwerpen partnerstrategieën, richten werkende partnerships en samenwerkingsverbanden in en bouwen coalities met samenhang.

Tenderstrategie en -management

Wij begeleiden u bij het maken van een tenderstrategie en het ontwerpen van een passend tenderproces. Ook het besturen, aansturen, uitvoeren en ondersteunen van tendermanagement, en transitie/implementatie daarvan, behoort tot onze expertises. Daarnaast bieden we inhoudelijk advies op tenders en aanbestedingen. Tenslotte kijken we kritisch mee als ‘red team’ (contrateam) om ‘bias’ uit uw besluitvorming te filteren.

“Stel het belang van uw medewerkers, partners en omgeving veilig en u zult uw doel bereiken.”

DR. CEES MIN

André Solomonson Praktijkmanager bij de Praktijk voor Werkomgeving

Graag horen we meer over uw werkomgeving!

Op onze beurt vertellen we u graag meer over onze aanpak. Maak vrijblijvend een afspraak (live of digitaal) met André Salomonson, praktijkmanager bij de Praktijk voor Werkomgeving.

Telefoon: 06 203 02 333
Email: andre@wundershift.com