Advies & Procesbegeleiding

Een Wundershift workshop. Beeld: Daniëlle de Lange

Niet eerder in de geschiedenis grepen fundamentele ontwikkelingen zo krachtig in elkaar en stonden we tegelijkertijd voor zoveel grote complexe opgaves. Denk aan veelomvattende opgaves rondom klimaatverandering, zoals CO2-reductie en de energietransitie. En wat dit vraagt van industrie, bouw en landbouw, maar ook van lokale en regionale overheden. Denk aan het repareren en beperken van de schade van gasboringen. Aan opgaves als de coronacrisis, de Brexit, de kredietcrisis, circulaire economie, digitale transformatie en globalisering. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de vervangingsopgave in de bouwsector, duurzame inzetbaarheid en de transformatie van onze werkomgevingen.

Samenwerking en innovatie zijn cruciaal bij complexe opgaves. Maar hoe krijg je die twee voorwaarden stevig op de rit? Wundershift adviseert en begeleidt professionals, organisaties en netwerkomgevingen bij het definiëren van de opgave tot het organiseren en inrichten van de samenwerking en het realiseren en borgen van de resultaten. Aan het eindresultaat stellen we samen duidelijke, meetbare en haalbare doelen. Die bereiken we door de uitvoering te managen met de precisie van een Zwitsers uurwerk.

Een Wundershift workshop. Beeld: Daniëlle de Lange

Wij adviseren en begeleiden organisaties met opgaves onder meer met:

  • Het in kaart brengen en definiëren van de opgave, deelopgaves, ambitie en gewenste resultaten

  • Het komen tot en inrichten van aanpak en governance per deelopgave en het markeren van onderlinge afhankelijkheden om realisatie mogelijk te maken

  • Het vastleggen van de opgave en de ambitie in een deelbaar manifest

  • Het creëren van een ‘merk’ en communicatiemiddelen rondom de opgave 

  • Het vinden, selecteren, beïnvloeden, werven en benoemen van de juiste set samenwerkingspartners voor de opgave en per deelopgave

  • Het operationaliseren, versterken en verbeteren van samenwerkingsverbanden, maar ook het evalueren van samenwerkingsverbanden 

  • Het adviseren op gebieden als sourcing en contracteren, onder andere door middel van Relational Contracting

  • Het conflictcompetent maken van samenwerkingsverbanden

  • Het inrichten van innovatieprocessen, onder meer door middel van ‘design sprints’

Graag horen we meer over de opgave waar u aan werkt.

Op onze beurt vertellen we u graag meer over onze aanpak. Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs voor een gesprek (live of digitaal).